DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HỒNG PHÁT
Địa chỉ: Sông Lô - Việt Trì - Phú Thọ
Cửa hàng: Khu 15 - Gia Cẩm - Việt Trì - Phú Thọ (Đối diện khách sạn Hà Nội)
Ðiện thoại:  (0210) 3847 527
Email: buiducky_hongphat@yahoo.com - Website: cokhihongphat.com

Website được thiết kế bởi C&T Media.